راه اندازی تولید داخل فن اکسیال 800 در شرکت الکترو سامانه الوند

در بهمن 98 تولید داخل فن اکسیال 800 در این شرکت راه اندازی شد. بنا به اظهار مدیر عامل شرکت مهندس مرادی در راستای پاسخ به نیاز صنعت تهویه مطبوع این محصول با سرمایه گذاری 12000000000ریال داخلی سازی شده وکشور رااز واردات این نمونه فن بی نیاز می نماید. شرکت الکترو سامانه الوند با راه اندازی خط تولید فن اکسیال 800 گام بلندی در مسیر توسعه کسب وکار برداشته ودر آینده نزدیک تولید انواع فن اکسیال 630 و 500 را در دستور کار دارد و با تولید فن اکسیال 800 درشرکت سالانه از خروج 1000000 یورو ارز از کشور جلوگیری میشود همچنین باعث ایجاد اشتغال مستقیم برای 10 نفر وغیر مستقیم برای 15 نفر در منطقه گلپایگان گردیده.